۱۱۰۳

حرف زیاد دارم اما هیچ کدام تن به واژه نمی‌زنند. دلم از دستِ زندگی پُر است، دلم از دست دنیا آشوب است... 
راست می‌گویی، که نیست! اما از کجاش بگویم... امیدواری‌ام بدهی هم اشک‌هایم سرازیر می‌شود اما نمی‌توانم گفت چه مرگی به جان‌ام افتاده. نمی‌توانم گفت...

۶ آبان ۱۳۹۳

/ 0 نظر / 18 بازدید